3

Graczy online
snakix avatar

Snakix

Skrzynki 50/50
tiktok no_name_.82 g4skins avatar

TikTok no_name_.82 G4Skins

Unban
i said spinn  movee avatar

i said spinn movee

Skrzynka Premium
skibidi avatar

skibidi

Skrzynka Premium
skibidi avatar

skibidi

Skrzynka Premium
szypki ciastek avatar

szypki ciastek

Unban
🎧 • router • 🎧 notrp avatar

🎧 • Router • 🎧 NotRP

Ranga Sponsor
fiszkaa avatar

Fiszkaa

Ranga Sponsor
maciej-btwg4skins avatar

maciej-btwG4skins

Skrzynki 50/50
maciej-btwg4skins avatar

maciej-btwG4skins

Skrzynki 50/50

#INDROP

Zasady serwera

Załącznik nr 1 – Zasady obowiązujące na Serwerach

Niniejszy Załącznik określa zasady obowiązujące na wszystkich Serwerach (program, umożliwiający Użytkownikom wspólną rozgrywkę) dostępnych na Stronie Internetowej, a także stanowi załącznik do Regulaminu na niej dostępny. Wszelkie pojęcia ujęte w niniejszym Załączniku należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, chyba, że odmienne ich znaczenie zostało wyraźnie wskazane w poniższym Załączniku.

§1 Postanowienia ogólne

1. Gra na Serwerach, których lista znajduje się na Stronie Internetowej jest darmowa. Użytkownik może dokonać zakupu bonu uprawniającego do otrzymania określonego przedmiotu wirtualnego lub udziału w losowaniu wirtualnych przedmiotów.

2. Sprzedaż przedmiotów wirtualnych jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach Serwera za walutę obowiązującą na tym Serwerze. Istnieje zakaz sprzedaży lub wymiany przedmiotów wirtualnych oraz waluty obowiązującej na Serwerze za jakikolwiek środek płatniczy lub inny środek wymiany. Za dokonanie sprzedaży lub wymiany, która jest zabroniona, Użytkownik otrzymuje permanentną blokadę konta.

3. Podmiot zarządzający danym Serwerem (Administrator) zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rozgrywki (blokada konta) każdego Użytkownika bez podania przyczyny. Przy czym Użytkownik może złożyć reklamację oraz uzyskać przyczynę wykluczenia z rozgrywki poprzez skierowanie wiadomości na adres mailowy [email protected], w wiadomości należy podać nazwę Użytkownika oraz mail użyty do rejestracji konta.

4. Serwer w każdej chwili może zostać wyłączony lub może ulegać modyfikacjom, w szczególności mogą być prowadzone na Serwerze prace mające na celu zapewnienie prawidłowości działania.

5. Oficjalnym językiem na Serwerze jest Polski.

§2 Zachowanie Użytkownika

1. Używanie obraźliwych, rasistowskich i/lub wulgarnych nazw Użytkownika, a także podszywanie się pod członków zespołu Administracji Serwera jest zabronione.

2. Zabronione jest używanie gróźb, zastraszania, wymuszania oraz obrażania innych Użytkowników. Administracja zachęca do zgłaszania takich przypadków.

3. Zabronione jest spamowanie, co oznacza, że nie wolno:

(1) Wielokrotnie wysyłać tej samej wiadomości na czacie w krótkim odstępie czasu lub

(2) Umieszczać linków lub reklam, które nie są związane z Serwerem, w szczególności reklam innych Serwerów.

4. Zabronione jest:

(1) Wykorzystywanie błędów w celu uzyskania korzyści na Serwerze (tego typu błędy należy zgłaszać niezwłocznie do Administratora) lub

(2) Pytanie innych graczy o działania błędów w celu pozyskania korzyści na Serwerze.

5. Wszelkie przejawy toksyczności wobec innych Użytkowników będą surowo karane.

§3 Modyfikacja oprogramowania Serwera

Manipulowanie przez Użytkowników ustawieniami Serwera jest zabronione, w szczególności:

(1) Korzystanie ze skryptów, cheatów, exploitów, modów czy wykorzystywanie mechaniki rozgrywki lub

(2) Używanie shaderów, które wyłączają krzaki, wodę i upraszczają rozgrywkę lub w inny sposób oddziałują na nią.

§4 Kary

1. W zależności od rodzaju wykroczenia zastosowana może być jedna z poniższych kar:

(1) Słowne upomnienie z prośbą o przestrzeganie zasad lub

(2) Ostrzeżenie lub

(3) Czasowa blokada pisania na czacie gry lub

(4) Blokada konta Użytkownika.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania blokady konta Użytkownika, w przypadku odnalezienia w Internecie oferty sprzedaży lub wymiany przedmiotów wirtualnych oraz waluty obowiązującej na Serwerze.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do zastosowania czasowej lub permanentnej kary dowolnego typu bez podania przyczyny, nawet w przypadku nie złamania żadnej z zasad wspomnianych w tym regulaminie.

§5 Postanowienia końcowe

1. Administracja ma prawo do zmiany zasad Serwera w każdym momencie.

2. Podawanie fałszywych informacji o zasadach obowiązujących na Serwerze jest zabronione.